Waarom zou je een bedrijfsuitje organiseren? Wat heb je er aan? In deze blog vertellen we wan de waarde van een bedrijfsuitje is en waarom je het zou moeten organiseren.

Wat is de waarde van een bedrijfsuitje?

De waarde van een bedrijfsuitje gaat verder dan vermaak. Bedrijven organiseren bedrijfsuitjes met als één van de belangrijkste doelen de medewerkers een leuke dag te bezorgen. Dit gebeurt door middel van verschillende leuke activiteiten zoals: sport, actieve en creatieve activiteiten. Hierdoor heb je een pauze van de dagelijkse routine van het  werk en zo leren de medewerkers elkaar op een andere manier kennen. Het doel is dan ook het vermaken van de werknemers.

Doel

Werkgevers hebben vaak als tweede doel teambuilding. Er wordt dan vaak gedacht: ‘Zo’n uitje kost best wat geld, dus het zou fijn zijn als het ons ook wat oplevert.’ Bedrijfsuitjes zijn geen trainingen maar versterker wel de volgende doelen:

  • Het versterkte samenwerking
  • Zo leren medewerkers elkaar beter kennen
  • Het kan helpen bij het verkrijgen van een bepaald resultaat of doel

Verschil training en bedrijfsuitje

Bedrijfsuitjes zijn wat luchtiger dan trainingen. Dit komt omdat er niet een bepaald doel is zoals met de trainingen. Bij de uitjes gaat het meer om de ervaring en de beleving. Degene die het organiseert verwerkt het doel van de opdrachtgever dan in de verschillende activiteiten. Zoals bij trainingen wordt er ook bij bedrijfsuitjes  gebruik gemaakt van professionals, dit wordt alleen niet zo gedaan zoals met trainingen. Dit zijn vakspecialisten zoals kunstenaars, fotografen en docenten. Zij geven vanuit hun vak een bijdragen aan de inhoud van het uitje.

Betrokken

Bedrijfsuitjes die je organiseert, organiseer je voor mensen en met mensen. De Betrokken partijen zijn:

  • De opdrachtgever
  • De deelnemer
  • De arrangeur of aanbieder

Het is belangrijk dat de opdrachtgever zo specifiek mogelijk is in het aangeven van de belangen van de dag en wat hier de bedoeling van is. De deelnemers, in dit geval zijn dat de medewerkers. Zijn producent van hun eigen ervaring en beleving.

Voor de aanbieder is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld krijgen van de wensen, verwachtingen, eisen en behoeften van de opdrachtgever. Zo zou je als  opdrachtgever kunnen wensen dat er een stukje teambuilding voorkomt, dan zal de arrangeur zich hieraan houden.